Stichting Brigantijn

Nieuwsgierig naar jouw wereld

KLANT
  • Stichting Brigantijn
ONZE SERVICE
  • Voor de fusie van de schoolbesturen Marcant-BSV en stichting KOMT hebben wij, vanuit de nieuwe kernwaarden en middels de Golden Circle, een nieuwe identiteit, naam, slogan, logo en de daarbij behorende uitingen ontwikkeld.

het merkverhaal van Brigantijn

“Heb de moed om nieuwsgierig te zijn en in het moment te anticiperen: Wat heeft een leerling nu nodig en wat betekent dit voor ons als stichting? Wees nieuwsgierig naar verschillen tussen kinderen en tussen collega’s, naar ieders verhaal. Nieuwsgierigheid creëert verbinding en bevordert het welbevinden.”

Kinderen hebben er behoefte aan om gezien te worden. Als je een kind echt ziet en interesse toont, ontstaat er verbinding en groeit hun welzijn. Gezien worden is essentieel voor hun ontwikkeling. Brigantijn wil dat kinderen hun leerproces leiden, feedback verwerken en zelfreflectie beoefenen. Ze hebben hoge verwachtingen en bieden een veilige, liefdevolle omgeving voor iedereen.

En vanuit deze missie en visie is dan ook de kernboodschap onstaan:

"Nieuwsgierig naar jouw wereld"

Van logo tot en met website

De opdracht begon met het opzetten van een nieuwe identiteit en naam. Vervolgens werd het tijd om deze identiteit uit te rollen tot de daarbij behorende producten. Denk hierbij aan visitekaartjes, briefpapier, een lanceringsevenement voor de nieuwe identiteit en natuurlijk een nieuwe website. Van begin tot eind zijn wij als creatief bureau betrokken bij de uitrol en ontzorgen we onze klanten. Zo ook bij Brigantijn.

Een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn

- Stichting Brigantijn
  • Share: